Till-lit, tillit. till. tillt
Vem ska vi lita till?
Till vännen som svek?
Till kompisen som blev vek?
Höll hon ordet?
Avslöjade inget vid lunch-bordet?

Till-lit, tillit, till, tillt.
Vem ska vi lita till?
Till chefen som lovade mer tid?
Till politikern som lovade lön för id?
Kanske han menade bättre pension?
Ska vi på mänskligheten tappa tron?

Till-lit, tillit, till, tillt.