– Förskolan har de senaste årtionden utvecklats från att enbart vara omsorg till att bli mer skolförberedande. Förskolelyftet är ytterligare ett steg i den riktningen, säger utbildningsminister Jan Björklund (fp).

Det är just den delen av satsningen som Kommunals ordförande Ylva Thörn är tveksam till. 
– Jag är fortsatt kritisk till att man inte låter barn vara barn. Att börja med ett system där barnen ska lära sig läsa, skriva och räkna redan i förskolan är inget jag förordar, säger hon.

Förebilden för regeringens satsning är förra årets ”lärarlyft”, där lärarna får behålla 80 procent av sin lön medan de utbildar sig. Satsningen är på 200 miljoner om året under perioden 2009 – 2011, alltså sammanlagt 600 miljoner kronor och eftersom utbildningarna för förskollärarna är dyrare än för barnskötarna kommer huvuddelen gå till förskollärarna.
Enligt regeringen är det dock för tidigt att säga hur många barnskötare respektive förskollärare som kommer att kunna ta del av satsningen, den enda siffran man anger är att ”tusentals kommer att få möjlighet att förbättra sin kompetens” och då är såväl förskollärare som barnskötare inräknade.

– Det är nödvändigt, det måste satsas på kompetensen, säger Kommunals Ylva Thörn. Tidigare har de haft starkt fokus på förskollärare och då har de missat en del av poängen. I ett helhetsperspektiv borde man också sett till städpersonal och kokerskor som jobbar med maten i förskolan och ser till att barnens miljö är ren och hälsosam.
Ylva Thörn är också kritisk till att familjedaghemmen inte nämns i regeringens förslag.
– Jag hör inte ett ljud om satsningar på de barnen, säger hon.