Jag skall bestiga ett berg
mitt inre berg
från foten skall jag börja
klättringen kommer att ge mig smärta
men jag måste nå toppen/huvudet
innan mitt hjärta skall slå som ett klockspel
av vackra toner
förgyllt med fjärilar vars vingar
för mig vidare