Projektet ”Böcker till alla arbetsplatser” fokuserar främst på små och mobila arbetsplatser och där man tidigare inte haft något bibliotek.
De som ska arbeta med arbetsplatsbiblioteket kommer att kunna gå en bokombudsutbildning.

Pengar för att bygga upp ett arbetsplatsbibliotek söks via den fackliga organisationen. 25 procent av budgeten till biblioteket måste dock täckas uppp med andra medel, genom bidrag från klubben, sektionen, avdelningen eller bidrag från arbetsgivaren.
Pengarna kommer från Statens Kultur.