Tillgänglighet och kvalitet i vården heter en rapport som har tagits fram av ett välfärsrådslag inom det socialdemokratiska partiet.
Rapporten tar avstånd från att man kan ska kunna köpa sig före vårdkön genom privata försäkringar.

Det påpekas också att privata vinstintressen inte får påverka sjukvårdens kvalitet eller likvärdighet. Däremot ser socialdemokraterna gärna lokala entreprenörer, personalkooperativ och idéburna företag på närsjukvårdens område. ”Privata vårdgivare spelar en viktig roll som alternativ och komplement till den offentligt drivna verksamheten på flera områden.”

Lars Ohly tycker att socialdemokraterna öppna för att vinstintresset ska komma in i vården, inte i första hand för privata företag men att personal ska kunna tjäna pengar genom att driva vården mer effektivt.
– Det är fel väg att gå, när personalen har så usla förhållanden idag och ska ha bättre villkor. Bonusar och vinster gör bara att man sparar på det som ger bra kvalité i vården.

Hur ska ni kunna samverka med socialdemokraterna om ni har så olika syn?
– Det finns också delar i rapporten som är bra. De som står för den är mycket tydliga med att det behövs mer resurser och mer personal i vården. Och det är positivt att rapporten värnar om meddelarfrihet och kollektivavtal. Men vi har olika syn då det gäller driftsformerna.
På en punkt är de dock överens om även detta. Rådslagsgruppen vill inte lägga ut universitetssjukhus och akutsjukhus på privata företag.