Den slutsatsen kan man dra efter att Medlingsinstitutet publicerat yrkeslönestatistiken för 2007.
Kommunals löneavtal innebar att de kommunala arbetsgivarna inte var tvungna att höja lönerna förra året. Som framgår av nedanstående tabeller gjorde de inte så heller i någon märkbar grad.

Den färska lönestatistiken pekar på att om det inte finns ett centralt löneavtal som tvingar arbetsgivarna att höja lönerna så gör de det inte.
Arbetsgivare kan ju om de vill justera upp lönerna mer än vad avtalet kräver. Exempelvis för yrkesgrupper som arbetsvärderingar kommit fram till är felavlönade. Har det skett 2007 är det i så liten omfattning att det inte sätter spår i lönestatistiken.

I stället för att höjda lönenivåer innebar löneavtalet att kommunalarna 2007 fick två engångsbelopp, totalt 5 400 kronor för heltidare.
Sedan förhandlas de nya lönerna fram från januari 2008. I snitt drygt 1700 kronor.
KA:s tidigare granskning visar också att nästan ingen arbetsgivare höjde lönerna mer än vad avtalet krävde 2008.

Kommuner 

Genomsnittlig grundlön 2007

Förändring nov 2006- nov 2007 (*)

Parkarbetare m fl

18600

+100 kr

Anläggningsarbetare

19600

+100 kr

Kockar och kokerskor

18200

0 kr

Fastighetsskötare

18800

+200 kr

Städare m fl

16900

0 kr

Köksbiträden

16900

0 kr

Skötare och vårdare

18100

+100 kr

Barnskötare m fl

17600

+100 kr

Undersköterskor m fl

18300

0 kr

Vårdbiträden, personliga assistenter m fl

16900

0 kr

 

Landsting 

Genomsnittlig grundlön 2007

Förändring nov 2006- nov 2007 (*)

Barnskötare m.fl.

18700

0 kr

Kockar och kokerskor

17300

0 kr

Skötare och vårdare

18700

0 kr

Undersköterskor m.fl.

18600

0 kr

(*) = I Medlingsinstitutets lönestatistik utjämnar man till hela 100-lappar. Man kan därmed inte dra några större slutsatser om den visar en ökning på 100 kronor.

Medlingsinstitutets siffror visar att de kommunala lönerna under senaste året ökat snäppet mer än i övriga ekonomin. Men tittar man lite tillbaka i tiden har det i stort inte skiljt så mycket. När olika löneavtal sluts, och för hur lång period, kan påverka jämförelserna för enstaka år.

Så har lönerna ökat i kommuner och landsting

Löneökning kommuner och landsting

 

Löneökningstakt procent/år

2001

– 02

– 03

– 04

– 05

– 06

– 07

(*)
– 08

Kommuner

4,9%

4,5%

3,8%

4,2%

2,8%

2,8%

2,9%

4,6%

Hela ekonomin

4,4%

4,1%

3,5%

3,3%

3,1%

3,1%

3,3%

4,1%

(*) snitt två första kvartal