Arbetslösheten bland ungdomar är mer än dubbelt så hög som för befolkningen i helhet. För att satsa extra på ungdomar har arbetsförmedlingen startat något de kallar Avstamp.
Projektet med bloggande jobbsökare är en del av Avstamp, där Sara Damber är projektledare.

Hur tänkte ni?
– De här fem ungdomarnas uppdrag ska vara att lära andra ungdomar att söka jobb. De utsätts för utmaningar och berättar om framgångar och misslyckanden på nätet. Ungdomar runt om i landet kan gå in och se hur andra unga människor har gjort. De får en egen arbetsförmedlare som coachar och stöttar dem. De här fem ska skriva dagbok, blogga, filma och få vissa utmaningar, säger Sara Damber.

Vad blir det för utmaningar?
– En massa spännande saker som skapar puls, vi får se vad det blir.

Hur mycket kostar kalaset för de här fem?
– Hela kampanjen från starten den här veckan med sajten och att vi skickar ut sms till alla arbetssökande plus hemsidan blir ungefär 2-2,5 miljoner kronor.

Är det väl använda pengar?
– Det är väldigt väl använda pengar. Arbetsförmedlingen ligger rätt långt efter när det gäller att använda sig av modern teknik. Primärt är det tänkt som en injektion för de unga men det är också ett sätt att jobba inåt. Det ska ge ökad kunskap till våra arbetsförmedlare om hur unga tänker och har det. Det är en unik chans.

Är det arbetsförmedlingens uppgift att satsa extra resurser på fem enskilda personer?
– Vi gör ju inte kampanjen för de här fem. Andra unga lär sig och vi lär oss. Arbetsförmedlingen är experter på att arbetsförmedla och unga är experter på att vara unga arbetssökande.

Hur kommer nästa spektakulära idé från arbetsförmedlingen att se ut?
– Vi håller på med virtuella jobbklubbar, även om det kanske inte är så spektakulärt, de drar igång under senhösten.