Stöd oss, bryt kontraktet, står det på plakaten. Vårdbiträdena står i regnet och protesterar. Ännu en strejkaktion mot välgörenhetsstiftelsen Freemantle.
År 2001 tog bostadsföretaget Catalyst över kommunens äldreboenden och lade i sin tur ut vården till Freemantle. Pat Ward, Sandra Jones och de andra kommunanställda fick vid övergången behålla sina löner och anställningsvillkor. Nyansställda fick däremot lägre löner.

John Pat o Sandra
John Burgess från facket diskuterar ytterliggare strejkaktioner med Pat Ward och Sandra Jones.
Foto: Ann-Christin Sjölander

Sommaren år 2006 förvarnade Freemantle facket att företaget tänkte minska semester, övertidsersättning och timlön plus utöka arbetstiden från 36 till 39 timmar i veckan. Facket lyckades rädda lönerna, likaså arbetstiden men inte lönefrysningen.
Inte heller OB-tillägget på helger som försämrades från april förra året. Hos kommunen fick de sjukersättning från första dagen, här först efter en vecka. De har också förlorat elva semesterdagar.
Om inte Pat och Sandra skrev på ett avtal om att de godkände de försämrade villkoren skulle de avskedas. Vi hade inget annat val än att skriva på, säger de.

De dyker upp på fackförbundet Unsions expedition. John Burgess, som är förtroendevald, visar en hemsida på webben. Där får vårdbiträdena stöd från fackföreningar över hela landet. Parlamentsledamoten John Mc Donnell från Labour skickar sina solidarietshälsningar. Det är ett stöd de behöver.
Sandra envisas med att köra bil och hellre arbeta övertid än att ta bussen, trots att hon betalar nästan dubbelt så mycket för bensinen som tidigare.
– Ska jag byta livsstil för att Freemantle försämrar villkoren, undrar hon, beredd att kämpa vidare.
Arbetsgivaren erbjuder personalen att arbeta 56 timmar i veckan för att kompensera den förlust de gör på de minskade löneförmånerna. Konflikten berör 112 personer.

Freemantle meddelar skriftligt att det förekommit vilseledande information och att det är en liten ”klick” som deltar i strejkaktioner.
”På grund av oförutsedda faktorer måste en rad åtgärder vidtas för att minska kostnaderna.
Som sista utväg, vilket är olyckligt, måste personalens villkor förändras, men de har ändå förmånliga villkor jämfört med andra inom äldreomsorgen,”skriver Freemantle.
Sandra tjänar 115 kronor i timmen och Pat 88 kronor.

Läs mer på barnetunison.blogspot.com

Där har 91 procent röstat för att kommunen ska ta tillbaka verksamheten i egen regi. Du kan också rösta, ja eller nej.