I Sverige kallas det OPS, i Storbritannien PFI. OPS betyder Offentlig Privat Samverkan och innebär att sjukhusen byggs med hjälp av privat kapital. Sedan får landstinget hyra in sig och betala en årlig avgift. Drift och service sköts sedan av entreprenörer.

Så ska nu Karolinska universitetssjukhuset byggas, en affär på 14 miljarder kronor. Socialdemokraterna i Stockholms landsting har varnat för att detta kan innebära fördyringar och får medhåll av fackförbundet Unison.
– Rapporter har visat att det är det dyraste sättet att bygga. NHS, den statliga sjukvården, får återbetala med årliga avgifter och har skuldsatt sig. Pengarna går åt till att betala byggnadsfirmor i stället för vård, säger Mike Jackson.

I Storbritannien började sådana här projekt att genomföras av de konservativa i mitten på 90-talet.
Där de har väckt mycket het debatt. I Skottland genomförs de inte längre. När ett nytt sjukhus ska byggas i Glasgow görs det i egen regi. De flesta sjukhusen har byggts av konsortier, en sammanslutning av företag som får banker att förse dem med kapital.
De banker som ger lån är ofta utländska, de brittiska bankerna är motvilliga att investera i PFI, riskerna är för höga, enligt Mike Jackson.

Mike Jackson var facklig representant vid Barnet Hospital i London när det byggdes i slutet på 90-talet. NHS tecknade ett kontrakt på 30 år med det franska byggföretaget Bouyges. Nu hyr NHS in sig där.
Han minns hur driften vid Barnet Hospital lades ut på olika företag och två av dem, Siemens och IBM vägrade erkänna facket.

Nyligen beslöt regeringen att det måste göras en  grundrengöring på varje sjukhus på grund av de många infektioner som MRSA-bakterier orsakar.
– PFI-sjukhusen har krävt extra pengar, eftersom grundrengöringen inte är inskrivet i kontraktet med NHS.
PFI-företag ska låta de anställda behålla de villkor som de haft inom den statliga sjukvården.
– Efter tre år är det bara hälften av företagen som följt detta, säger Mike Jackson.
Några fördelar finns det väl?
– Sjukhusen byggs tid, men det kan lösas utan PFI.

OPS betyder Offentlig Privat Samverkan. Privata aktörer får komma med anbud där de själva tar på sig att bygga, äga och driva anläggningen under exempelvis 30 år.
Landstinget betalar en årlig avgift. På engelska heter detta PFI, Private Finanace Initiative.