Det gäller bland annat barnskötare, vaktmästare, lokalvårdare och fritidsledare.

Lägstalön införs i avtalet och blir från 1 maj 2010 16 500 kronor. Lönehöjningarna blir i nivå med övriga avtal på Kommunals område och fördelas individuellt i lokala förhandlingar.
Avtalet gäller från 1 maj i år till 30 april 2011.