Utbildningarna ska vara flexibla och bygga på vad den enskilde individen redan kan. På tre år ska 1,2 miljarder kronor satsas på att bygga ut yrkeskurserna.
En yrkeshögskola ska inrättas med start 1 juli 2009. Regeringen fortsätter och bygger samtidigt ut satsningen på lärlingsutbildningar inom gymnasiet.