Där var den igen, blicken, den menande, mellan dem.
Den känndes, den viste var den tog.
Fastän den inte var menad för den som är utanför.
Vad hände nu? Skämtet jag sa föll platt. Nystanet i magen växte.
Jag krympte.Orden i min mun kom aldrig ut.