Jag har hört motiveringen till varför övertid ska vara avgiftsgrundande, och jag kan förstå den. När man jobbar övertid eller fyllnadstid så tar man ju egentligen arbete från en eventuell tjänst, särskilt om det händer ofta. Däremot så har jag inte hört en enda vettig förklaring till varför ob-tid ska vara avgiftsgrundande. Finns det någon som kan ge det kanske?BR>

Vårdare