SVAR: Det är riktigt att Kommunal arbetar för att få bort timanställningar. Men a-kassan måste följa lagen om arbetslöshetsförsäkring. Vi behandlar alla anställningar på samma sätt och kan tyvärr inte ta speciell hänsyn till timanställningar.
För rätt till ersättning från a-kassan krävs aktivt arbetssökande. Det innebär att man själv aktivt ska söka arbete och att man ska vara beredd att anta alla lämpliga arbetserbjudanden. När kassan får veta att någon tackat nej till arbete är den skyldig ta kontakt med medlemmen för att få veta anledningen, vilket gäller även om arbetserbjud-andet är en timanställning och bara avser en dag.
Om det erbjudna arbetet anses vara lämpligt och det inte finns godtagbara skäl att tacka nej, ska kassan besluta om en sanktion. Ett arbete anses i de flesta fall som lämpligt men det finns undantag, exempelvis medicinska skäl, som gör att ett visst arbete kan anses som olämpligt. Detta ska då styrkas med läkarutlåtande. Om du tackar nej på grund av personliga skäl måste vi också då göra en utredning för att avgöra om skälen är godtagbara enligt lagen. Det är viktigt att du berättar anledningen till att du avvisat ett arbetserbjudande. Har du exempelvis planerat en resa är det inte självklart att det är en godtagbar anledning till att tacka nej. Men om du drabbas av stora kostnader för avbeställning kan det vara ett godtagbart skäl till att avvisa ett arbete. Om du inte träffat din partner på länge och av den anledningen tackar nej till ett arbetserbjudande är det mycket tveksamt om det kan anses som ett godtagbart skäl till att avvisa ett arbete.
När du vet i förväg att du inte kan åta dig arbete en viss dag, bör du meddela detta till Arbets-förmedlingen så att de kan ta hänsyn till detta och inte hänvisa dig arbete den dagen. Du ska då också deklarera ”förhindrad” på kassakorten.
Speciella regler gäller från 7 april 2008 för den som arbetar deltid och även för timanställda. Det finns bara möjlighet att få ersättning i 75 ersättningsdagar av ersättningsperioden jämsides med arbete. När de 75 dagarna börjar ta slut kommer information till den berörda om vilka regler som gäller för att ha rätt att tacka nej till arbetserbjudande.