SVAR: Lönebidrag är en ersättning som arbetsgivaren får för att anställa en viss person. Det är alltså ingen anställningsform. Enligt lag och kollektivavtal gäller anställningsformerna oavsett om man får lönebidrag eller inte. Jag råder dig att ta kontakt med ditt lokala fack så att de kan hjälpa dig till en eventuell tillsvidareanställning.