OBS! SVARET NEDAN ÄR FLERA ÅR GAMMALT, KLICKA HÄR FÖR AKTUELL INFORMATION OM VAD SOM GÄLLER VID LÄKARBESÖK PÅ ARBETSTID.

SVAR: Om läkarbesök nödvändigtvis måste ske under arbetstid får arbetstagare göra sådana för efterbehandlingar och röntgen- eller skärmbildsundersökningar.
Samma rätt finns vid förstagångsbesök hos tandläkare, vid akut sjukdom eller olycksfall. Under sådan ledighet utges ersättning som motsvarar 100 procent av lönen.
Detta är avtalstexten och som du ser finns det inget som säger att arbetsgivaren står för lönen vid vanliga läkarbesök.
Dessa får den enskilda arbetstagaren planera så gott det går, så att han/hon inte förlorar ekonomiskt eller behöver ta ut semesterdagar.
Semestern ska ju i första hand användas till vila. Bästa sättet är att använda komptid om sådan finns och då använda den i samförstånd med arbetsgivaren.