SVAR: Arbetsgivaren får ta in vikarier endast när en person ska ersättas, vilket innebär att frånvaroorsaken inte har någon betydelse. Men det är arbetsgiv-aren som leder och fördelar arbetsuppgifterna och det innebär att denne också bestämmer när en vikarie ska sättas in.