Hör på Alla som som arbetar
med våra gamla
på äldreboende där vi
våra kan samla

De gamla ett gott
bemötande kräver
även ålderdomen ska förgyllas
men personalen med sina
attidyder dessa kväver
när de egentligen skulle hyllas

Dessa människor har Vår
välfärd byggt upp
vi borde visa ödmjukhet och tacksamhet
för deras livsuppgifter som vi inget vet

Våra gamla ska
respekteras mera
så blir deras vardag på
livets stig en trevlig resa
Ett gott bemötande
krävs av flera

Stanna upp och tänk efter nu
Om några år är det just Du