På Giftinformationscentralen i Solna tar personalen emot över 200 samtal varje dygn. Åtta av tio samtal gäller akuta förgiftningstillbud.
Ann-Sofi Skagius är apotek­are och en av de 32 anställda.
Finns det farliga saker hemma i våra skåp?
– Även om många rengöringsmedel blivit snällare med åren kan de orsaka olyckor eftersom de inte står inlåsta, förklarar Ann-Sofi Skagius.

Kaustiksoda
, ugnsrengöring, ­toalettrengöringsmedel, tändvätska, lampolja och lösningsmedel vi använder när vi målar är farliga om småbarn får tag i dem. Någon tar hem ett rengöringsmedel från jobbet i en flaska, starka saker, och flaskan är inte märkt.
Vissa medel är farliga för att de är sura, som 24-procentig ättiks­syra, eller toalettrengöring. Andra är starkt basiska och frät­-ande som kaustiksoda.

– För det första vore det bra om vi inte köpte så många olika starka medel, man kommer långt med såpa. För det andra måste man förvara det här oåtkomligt för barn. Mediciner måste man se upp med också, inte ha dem liggande på köksbord och vid sängen.
Hon berättar att frågorna varierar med årstiderna.
– Bär och växter är det vanligaste ämnet på sommaren. Många småbarnsföräldrar ringer om det, och det händer att barn får i sig tändvätska. Sen handlar det om orm- och getingbett, och senare på hösten får vi frågor om giftig svamp. Före jul är det städning som gäller, då handlar det om rengöringsmedel och giftiga julväxter.
– Men hela året får vi också frågor om annat, till exempel om läkemedel, säger Ann-Sofi Skag­ius.

GIC får också samtal från arbetsplatser där tillbud skett, och följer upp de fall där människor åkt in till sjukhus efter en förgiftning.

Allt om gifter

Giftinformationscentralen (GIC) hör till Apoteket AB och tar emot samtal från hela landet (112-numret).
GIC har en databank med uppgifter om risker, symtom och behandling vid akuta förgiftningar med läkemedel, kemiska ämnen, växter, svampar och djur.
Här finns också produktinformation för närmare 100 000 kemiska produkter, främst hushållsprodukter.
GIC är också "Kemiakuten" för till exempel räddningstjänsten som kan få svar på hälso- och miljörisker med olika kemikalier.

www.giftinformationscentral­en.se finns uppgifter om växter, kemikalier och andra ämnen, samt råd om hur man ska bete sig. Dygnet runt kan man också ringa 112 och fråga efter Giftinformations­centralen.