Ove Halvors
Ove Halvors, ordförande för Kommunals branschråd för räddningstjänst.

Ute på landsorten är poliserna få och har stora områden att bevaka. Räddningstjänsten finns däremot på fler orter och kan därför ta tag i arbetsuppgifter som polisen tidigare skött. Det kan röra sig om att dirigera om trafik vid bilolyckor och att ta hand om döda kroppar.
– Det är inte vårt problem att polisen inte kan lösa personalsituationen på vissa orter. Så jag är hundra procent emot det, säger Ove Halvors.

Mats Granat, chef på Gästrike räddningstjänst, tycker att det helt enkelt är ett sätt att lösa problem i glesbygden. Han är positivt inställd till ett närmare samarbete med polisen.
– Det handlar inte om att räddningstjänsten ska ta över polisens arbete. Det är något som redan sker på grund av att polisen inte är på plats. Vi borde se över ett närmare samarbete för att kunna ge bättre service, säger han.
Ove Halvors säger att medlemmarna upplever det som ett arbetsmiljöproblem att utföra sysslor som de inte är tränade för.
– Då jag har pratat med medlemmar har de frågat mig ”är det här verkligen något vi ska syssla med?”. Det är då viktigt att man är försiktig när man ifrågasätter arbetsuppgifter. För annars kan det räknas som arbetsvägran, säger han.

I mötet med människor kan det också ha en viss betydelse om brandmännen blir representanter för ordningsmakten.
– Än har vi inte hamnat i det läget. Vid grova brott har alla människor en skyldighet att ingripa, men däremot ska vi inte syssla med bevakning. En annan attityd märker vi av redan i dag från folk med en annan kulturell bakgrund. I andra länder kan brandkåren vara statlig eller militär, säger Ove Halvors.
Mats Granat tror att det har en mindre betydelse.
– Visst är det ett problem. Men det är mer pedagogiskt. Räddningstjänstens arbete är inte detsamma på Söder i Stockholm, som det är i Los i Hälsingland. Det är naivt att säga att att räddningstjänsten inte ska ingripa. Vad är alternativet? Är det bättre att inte få någon hjälp alls?

Lars Ekberg, chef för tillsynsavdelningen Räddningsverket, ser inga bekymmer med att polis och räddningstjänst samverkar.
– Räddningstjänsten har en bra täckning. Problemet är att polisen ofta är sent på plats. Men så länge lagen följs går det bra att lokalt göra upp om vem som ska göra vad, säger han.

Vad säger lagen?

Brandmän har, när arbetet kräver det, laglig rätt att gå in i privata fastigheter, spärra av eller utrymma områden, och att använda, föra bort eller förstöra egendom.
Vid olyckor får brandmän inte flytta på döda kroppar utan att få klartecken av en polis.
Brandmän har inga
särskilda skyldigheter eller rättigheter vad det gäller att ingripa vid brott.
Källa: Rikspolisstyrelsen.