– Om arbetsgivaren försöker få bra överenskommelser redan när de accepterar uppdraget brukar det gå bättre med de här sakerna. Då har man också något att ta på om det uppstår konflikter, säger Alen Fazlic, på Arbets­miljöverket i Göteborg.
Han håller med om att det är en svårlöst fråga, hur personliga assistenter ska kunna slippa rök på arbetstid. Hemtjänstpersonal har ett bättre skydd, genom att social­tjänst­lagen inte säger att hjälpen måste ske i hemmet om inte arbets­miljön kan säkras. Person­liga assistenter har dessutom sällan någon självklar mötesplats med kollegorna. Det blir svårt att leta lösningar tillsammans.
– Konsekvensen blir att många är tysta, menar han.

Arbetsgivaren är ansvarig för att försöka hitta lämpliga kompromisser med brukaren. Kanske kan man komma överens om att cigaretterna röks ute eller på balkongen. Många kommuner erbjuder också rökavvänjning.
Fortsätter problemen tycker Alen Fazlic att man inte ska vara rädd för att gå till Arbetsmiljö­verket för råd och information.
Är det en rimlig rättighet att få utsätta andra för rök?
– Brukaren måste få röka så länge det går att lösa på säkert sätt. Men om personalen måste vistas i röken, till exempel hålla i cigaretten, då tycker jag personligen att rättigheterna passerat en gräns.

Kommunen är skyldig att ge bruk­aren den hjälp som behövs för att han eller hon ska leva ett självständigt liv. Assistenternas rätt trängs undan.
Maria Larsson är äldre- och folkhälsominister och har ansvar för utformningen av lagen. Hon vill inte uttala sig i enskilda fall och skriver i ett mejl att hon framhåller ”vikten av att arbetsledning och personal i dialog med brukaren hittar framkomliga lösningar”.
Min fråga –  om en assistent är skyldig att andas in tobaksrök under arbetstid om arbetssituationen kräver det – förblir obesvarad.