Jag berättade samtidigt att både TV och radio ville direktsända debatten, vilket skulle lösa problemet med att nå ut till många. Jag fick emellertid aldrig något svar från sjukvårdslandstingsrådets kansli.

Bakgrunden till min debattutmaning var att vårdpersonal redan i augusti 2007 varnat mig för effekterna av det vårdvalssystem som den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting ville införa i primärvården. De anställda oroade sig för att följden skulle bli en regional omfördelning av sjukvårdsanslaget från fattiga till mer välmående områden. De var också bekymrade för att det samarbete som byggts upp mellan primärvården, psykiatrin och socialtjänsten skulle raseras. Efter årsskiftet insåg jag att de hade haft rätt.

Vid landstingets egna mottagningar i fattiga förorter sliter personalen ut sig. Pappersarbete måste skötas på övertid. Personal säger upp sig. Det har blivit svårt att tillsätta vakanser. I förlängningen är den medicinska säkerheten i fara. När situationen blir ohållbar säljs mottagningarna och där landstinget går ut öppnas marknaden för vård efter etnicitet och trosbekännelse. Ledningen för Stockholms läns landsting ser kulturell profilering som en bra service och har redan auktoriserat en vårdgivare som särskilt vill nå muslimska kvinnor. Vårdcentraler på religiös grund förbättrar emellertid vare sig vårdkvalitet eller tillgänglighet, däremot skärps kontrollen av flickorna och de unga kvinnorna. Med denna politik segregeras vården. Moderaterna raserar den sociala sammanhållningen och bygger målmedvetet ett land av parallella samhällen.     
 
Den 13 maj 2008 svarade Filippa Reinfeldt på en direkt fråga i landstinget att hon tycker det är viktigt att personligen träffa medborgarna och ta ansvar för den politik som genomförs. Det gläder mig att sjukvårdslandstingsrådet har den inställningen till medborgare och landstingsanställda.
Men man kan ju undra varför hon så envist undviker att komma till Tensta. Man kan kanske också undra varför jag själv lika envist fortsätter att vänta i Tensta varje torsdag. Svaret är att för mig handlar det om demokrati.
Jag tycker inte politik enbart ska diskuteras i TV- och radiostudior eller på tidningarnas ledar- och debattsidor. Jag tycker att politiker även mellan valen ska diskutera direkt med medborgarna. Den borgerliga landstingsmajoriteten i Stockholms läns landsting företrädda av sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt förändrar nu hela primärvården så att de rika får den bästa vården och de fattiga den billigaste vården. Därtill kommer risken att vården blir segregerad. För detta bör hon stå till svars direkt inför dem som drabbas.

Ännu har Filippa Reinfeldt inte behagat komma till Tensta och det är klart att vi är besvikna, men ingenting ont som inte har något gott med sig. Varje torsdag, från den 7 februari fram till den 5 juni, fick jag och andra tenstabor tillfälle att tala med de politiker och fackliga företrädare som kom till vårt torg och väntade tillsammans med oss. Nu fortsätter vi. Det är bra för Tensta att beslutsfattare i det svenska samhället är närvarande, åtminstone på torsdagarna.
Invånarna inser att de faktiskt är medborgare i Sverige med rätt att delta i den demokratiska processen.
Har Filippa Reinfeldt respekt för demokratin och alla medborgares lika värde skall hon ta sig till Tensta centrum någon torsdag i höst. Om torsdagar skulle kollidera med hennes träningspass eller keramikkurs är jag inte omöjlig utan ställer upp till debatt vilken veckodag som helst.

Nalin Pekgul
Ordförande för Socialdemokratiska kvinnoförbundet