Olof Palmes oerhört centrala roll under årtionden på den politiska scenen står i bjärt kontrast till den relativt ringa uppmärksamheten idag. Miljoner svenskar har säkert en vag bild av Palme.

Under hans levnad var det nästan omöjligt att inte ha en åsikt om Palme. Han var ett rött skynke för överklassen på Stockholms Östermalm, som var hans sociala ursprung. En banerförare för internationell solidaritet och jämlikhet för många partivänner. En hycklande borgare för den utomparlamentariska nya vänstern.

Kjell Östbergs biografi ger insikt i vad som hände i Sverige på 50- och 60-talet och Palmes roll. ”Jag har två utgångspunkt­er. Den ena är att tiden under Olof Palmes levnad flera gånger, ibland under dramatiska omständigheter, skiftade skepnad. Den andra är att Olof Palme hade en unik förmåga att läsa tiden, att fånga upp tankar och strömningar och i betyd­ande utsträckning göra dem till sina.”
Hur mycket betydde egentligen personen Palme? Han som var statsminister Tage Erlanders närmaste medarbetare fram till att han själv tog över 1969. Den frågan finns ständigt närvarande i läsningen.

Östbergs sätt att bearbeta det enorma Palme-materialet är fruktbart. Det ger förståelse för politiska ståndpunkter under skilda delar av Palmes liv som för många har framstått som djupt motsägelsefulla. Exempelvis Palmes relation till USA, och dess regering.
I början på 50-talet var Palme ledande i den internationella studentrörelsen som byggdes upp som USA:s spjutspets i det kalla kriget mot kommunism.
Nästan tjugo år senare demonstrerar han tillsammans med en nordvietnamesisk ambassadör mot USA:s krig i Vietnam. Han hyllade befrielserörelsen FNL där kommunister spelade en ledande roll. Läs boken så blir du lite klok­are om hur det kunde bli så.