– Tanken är att vi ska kunna lotsa vidare människor i fackliga frågor och till sjukvård och till jurister. Hur det sen utvecklas är mycket en fråga för de papperslösa själva som söker upp centret, säger Bengt Sandberg, ombudsman på Fastighets och ordförande i arbetsgruppen för centret.
Initiativet till centret kommer från föreningen Papperslösa Stockholm.
–Papperslösa har inga som helst rättigheter och tvingas acceptera löner på 20-25-30 kronor i timmen, säger Yacine Asmani, initiativtagare till Papperslösa Stockholm.

Till att börja med ska centret hålla öppet en dag i veckan. De som jobbar gör det frivilligt och kommer dels från Papperslösa Stockholm och dels från de fackförbund som valt att aktivt arbeta med centret. Bland annat är det LO, TCO, Fastighetsettan, Seko Stockholm och Handels avdelning 20. Lokalen har Byggnads skaffat fram.
Kommunal finns än så länge inte med i arbetet.
– Vi har sagt att vi avvaktar och ser vad det leder till, säger Marcello Rojas, integrationsansvarig i Kommunal Stockholms län.
Däremot kommer någon från Kommunal Stockholm, förmodligen Rojas, att vara med på en utbildning som arbetsgruppen för centret anordnar i månadsskiftet. Så Kommunal kommer antagligen på ett eller annat sätt finnas med på centret framöver.
– Men i vilken form vet jag inte än, säger Marcello Rojas.

Fastighets, på vars avtalsområden det finns gott om papperslösa, i städbranschen till exempel, har varit väldigt engagerat i centret.
– Någon står och pekar och säger att: du kan jobba, du kan dra åt helvete. Det är ovärdigt och kränkande i ett modernt samhälle, säger Bengt Sandberg.

Center för papperslösa
Centret invigs onsdag den 3 september av TCO:s och LO:s ordföranden samt Papperslösa Stockholm.
Centret kommer att vara öppet varje måndag.
Adressen är: Kammakargatan 47
Ett konstituerande möte, då en styrelse för centret väljs, hålls den 25 augusti..