Under våren har kommunen fört förhandlingar om detta med Kommunal. Sedan ändrade man i underlaget för upphandlingen – utan att MBL-förhandla.
– Fast alla chefer skäms, inklusive förhandlingschefen. Det är ju ingen illvilja bakom det här, utan att man helt enkelt missat i rutinen, det var ju semestertider också. Nu ska man ändra på det.
Kommunal får nu 25 000 kronor i skadestånd. Vad ska ni göra för pengarna?
– De går till Kommunal centralt som sedan använder dem i hela verksamheten.