Lisen Wahlberg– Vi fick dela in oss i grupper med människor vi aldrig hade sett. Alla fick berätta en episod om hur något negativt kunde vändas till något positivt. Vi fick lära oss olika knep och dela med oss av erfarenheter.

Berätta ditt bästa knep.
– Då barnen hamnat i en negativ situation valde vi att spela upp problemet som en dockteater. Vi ändrade namn och kön på de inblandade. Barnen fick hjälpa dockorna och komma fram till egna lösningar. Vi frågade vad som hände och hur dockorna kände sig. Då flyttades fokus. Inget av barnen blev utpekad, och det löste problemet.

Hur ska ni göra för att få barnen mer handlingskraftiga?
– Barn kan vara blyga och tillbakadragna. De måste vi pusha. Då vi har samling kanske Kalle inte vågar säga att han är här då vi frågar vilka som är här. Då ska vi hjälpa honom att säga ”Jag är här”.

Varför är det just handlingskraft som Huddinge har valt att lyfta fram?
– Det är viktigt att ta tillvara på alla erfarenheter hos kollegor. Stöter vi på problem måste vi diskutera hur vi ska göra och prova olika idéer. Vi ska lära barnen att lösa konflikter själva. Inte att jag ska göra det åt dem.