Det framgår av en stor enkät som lantbruksuniversitetet gjort. 1000 djurproducenter tillfrågades och 75 % svarade att de haft ögon- och luftfvägsbesvär.
– De som har frigående höns har det värst. Arbetsmiljön är bättre om hönsen lever i inredda burar. Om man måste vistas inne bland hönsen ska man använda munskydd och skyddsglasögon, rekommenderar, Sven Nimmermark, forskare på lantbruksuniversitetet i Alnarp.
Vad det gäller mjölkproduktion dammar det mest vid hanteringen av hö, spannmål och strö