Att fly från problem är en form av feghet, medan det är sant att självmord är att tappert möta döden,så gör han det inte för ett ädelt objekt utan från att fly från något illa.