I Sollentuna finns en utmaningsrätt sen två år tillbaka. Vem som helst kan utmana kommunen, erbjuda sig att ta över verksamhet, och då måste kommunen pröva erbjudandet.

I våras anmälde kostchefen att hon ville ta över 16 skolkök. Hon ville förekomma jättarna på marknaden, till exempel ISS.
– Men mitt anbud sorterades bort i första vändan, jag hade inte fyllt i blanketterna på rätt sätt, så jag blev diskvalificerad. Så här i efterhand kan jag ju ångra att jag drog igång det här, nu öppnade jag för de stora bolagen, säger Kerstin Zachrisson Samsson

För åtta år sen blev Kerstin Zachrisson Samsson ombedd att leda skolköksverksamheten som hade skötts av företaget Invita, och som kommunen då ville ta tillbaka i egen regi.
– Hon gjorde ett jättebra jobb och fick ordning på verksamheten. Utmaningsrätten finns ju och har använts i flera fall, men då brukar kommunen också vara med och tävla. I flera fall har kommunen då behållit verksamheten i egen regi, säger Åsa Skelander, ordförande i Kommunals sektion i Sollentuna.
Men den här gången fanns inget bud från kommunen med. För första gången gick en utmaning vidare till upphandling.
– Det är vi kritiska mot, kommunen brukar vara med och lägga anbud, säger Åsa Skelander.

Maria Stockhaus är moderat och ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Hon säger att det aldrig var tal om att kommunen skulle vara med och tävla om uppdraget.
– Måltidschefen ville ju själv ta över, därför fanns det ingen som kunde räkna på ett egen-regianbud.
Men är det inte bra för konkurrensen att också kommunen är med och lägger anbud?
– Nej, det finns inget egenvärde i att ha det i kommunal regi. Vi är en borgerlig kommun, det är ingen hemlighet att vi är positiva till att andra aktörer kommer in i verksamheten.
Det finns ett femtiotal anställda som inte är tillfrågade alls, om de vill jobba kvar i kommunal regi eller börja jobba åt ISS. Betyder inte deras åsikter något alls?
– Ingen har hört av sig till mig om det. Om de var missnöjda borde de ha agerat, säger Maria Stockhaus.

Åsa Skelander på Kommunals sektion ska i veckan som kommer träffa medlemmar i köken.
– Många är oroliga, och vi ska förhandla om arbetsvillkoren vid övergången, semester och annat, säger Åsa Skelander.
Redan 1 november tar ISS över verksamheten. Fem anbud kom in, men striden stod mellan de två stora aktörerna ISS och Fazer Amica.