Projektet har inneburit att det kommit in män på de kvinnodominerade arbetsplatserna i kommunen, samtidigt som man har löst rekryteringssvårigheterna i räddningstjänsten.

Men nu läggs det alltså ner, som en följd av att samarbetet mellan Berg och Härjedalens räddningstjänst upphör. Det innebär att Härjedalens kommun inleder övertalighetsförhandlingar med fem av de sex brandmännen det handlar om. Den sjätte får fortsatt jobb som insatsledare.
– Det är min stora förhoppning att de fem fortsätter att vara deltidsbrandmän och att vi kan hitta andra jobb åt dem i kommunen, säger räddningschefen Kurt Svensson.
Kommunal motsätter sig  beslutet, och påpekar att det här kommer att påverka antalet män i vården negativt, skriver Östersunds-Posten.