Möjligheten att få olika ersättningar från försäkringskassan påverkas av om du är man eller kvinna, om du är född i Sverige eller utanför Europa.
– Det här är en nyttig påminnelse. Här rakt på sak visar det sig att – herre gud – vi har rätt mycket mer att göra. Det är ett understatement att säga att vi inte är perfekta, det finns jättemycket att göra, säger Curt Malmborg, generaldirektör för Försäkringskassan.

Försäkringskassan har
fått i uppdrag av regeringen att analysera hur många män respektive kvinnor som beviljas arbetsskadelivränta.
Arbetsskadelivränta kan ges till personer med en arbetsskada och täcker då upp för det inkomstbortfall man får jämfört med om man inte skadat sig.
35 000 ärenden har analyserats och visar att män beviljas livränta i betydligt större utsträckning än kvinnor. Till största del beror det på den starkt könsuppdelade arbetsmarknaden i Sverige, att män och kvinnor har olika yrken. Men det handlar inte enbart om det, oavsett yrkesgrupp beviljas en större andel av männen livränta.

Störst chans att få livränta har man i klassiskt mansdominerade yrken, högst på listan ligger gruvarbetare. Lägst chans har yrken inom vård och omsorg – där majoriteten av de arbetande är kvinnor.
Var du kommer ifrån spelar också in.
– Kvinnor och män födda i övriga världen utanför Europa har betydligt lägre chans att beviljas livränta. Lägsta frekvensen har kvinnor från övriga världen, säger Monica Svanholm på försäkringskassan.

När det gäller assistansersättning, som ges till personer med funktionsnedsättning så att de kan anställa personliga assistenter, är skillnaderna mellan män och kvinnor ganska små.
Ett mönster är dock talande. Ensamstående män beviljas mer tid än ensamstående kvinnor, medan sammanboende kvinnor beviljas mer stöd än sammanboende män.
– Det finns anledning att vara vaksam eftersom konstruktionen i stödet bygger på den enskildes vilja att leva ett aktivt liv. Det bygger på att man kan beskriva de behov man har på ett bra sätt. Subjektivitet spelar in. Och normer, hur man ser på kvinnor och mäns behov, säger Olof Widmark, försäkringsanalytiker.

Möjligheten att få bilstöd, ersättning för att köpa en bil eller anpassa den bil man har på grund av att ett handikapp kräver det, påverkas också av kön och etnicitet. Redan från barndomen ser besluten olika ut, berättade Monica Svanholm. Föräldrar till pojkar beviljas högre stöd än föräldrar till flickor.
Män födda inom Norden har störst chans att få bilstöd 72 procents chans medan kvinnor födda utanför Norden har 44 procents chans.
– Det är nedslående, var generaldirektör Curt Malmborgs kommentar.

På ett seminarium där resultaten redovisades konstaterade han att det finns systematiska skillnader i bedömningarna:
– Frågan är om det är vi på försäkringskassan som gör skillnad mellan olika människor, eller är det mer en samhällsfråga där våra resultat blir en spegling av en samhällelig attityd?
Frågan fick inget svar, men försäkringskassan ska hur som helst satsa på utbildningspaket med tema integration och jämställdhet för alla anställda under 2008.