Den borgerliga regeringens erbjudande om skatteavdrag för att till exempel köpa städning av det egna hemmet har inte nyttjats i den utsträckning som förväntats.

Regeringen väntade sig att staten skulle betala 700 miljoner kronor i skatteavdrag för hushållsnära tjänster under andra halvåret 2007. Skatteavdragen blev inte ens en femtedel av den förväntade siffran.

Regeringen vill därför bygga ut systemet så att även privatpersoner, inte bara företag med så kallad F-skattsedel, ska kunna anlitas för att göra jobben. Då ska de som köper tjänsten slippa att betala arbetsgivaravgift.