David Boys är ansvarig för vattenfrågor på ISKA:s huvudkontor i Genève. Det är med förundran han under Stockholms världsvattenvecka hör hur många olika lösningar som föreslås för att folk ska få någonstans att uträtta sina behov.
– Kan du tänka dig Stockholm med en egen toatank till varje hushåll, undrar han och skrattar eftersom han tycker att det är så befängt. Ingen säger enligt honom det självklara: Offentliga sektorn måste bygga ut avloppssystemen i städerna.
Han anser att precis som man gjorde i Europa under 1800-talet måste världens länder bygga ett system med avloppsledningar i städerna. Och det offentliga måste göra det, eftersom de privata företagen misslyckats.

Ett exempel är Manila, där endast fyra procent är anslutna till avloppssystemet, trots privatisering.
– När britterna fick avloppssystem var det den viktigaste milstolpen sedan 1940, viktigare än antibiotika och vacciner, säger han och betonar att i västvärlden har det offentliga byggt ut avloppssystemen.
David Boys har med sig en stor bunt rapporter som han tänker dela ut som innehåller precis det han pläderar för. Eftersom fattiga inte har råd att betala ska kostnaderna spridas över hela befolkningen och tas ut via skatt. Sedan måste det till bistånd och stöd från olika organisationer till vissa fattiga länder.
För honom är världsvattenveckan i Stockholm en plats där han kan känna hur trenden går, hur världens vatten ska skötas och av vem.

ISKA vill att allt vatten och avlopp ska skötas i offentlig regi men här märker han hur stark privatiseringstrenden ännu är.
– De stora företagen har inte lyckats lösa världens va-problem. Det erkänner Världsbanken och Europeiska utvecklingsbanken men nu satsar de på att stödja småföretag, gynna entreprenörsandan och privata vattenförsäljare, säger han och tillägger att 20 år kastades bort på att sätta sin tilltro till de stora multinationella bolagen. Nu kastas 15 – 20 år bort på småföretagande.
– Till slut kommer de fram till att det offentliga är lösningen, men då måste regeringarna verkligen satsa på det. Makthavarna vill gärna ha en bro uppkallad efter sig, men vem vill att ens namn förknippas med ett avloppsreningsverk.

FN har som mål att halvera antalet utan toalett och sanitet till år 2015.
Forskningsenheten PSIRU, anknuten till ISKA, föreslår att ett tillägg görs om att halvera antalet människor som inte har anslutning till ett avloppssystem.
Brist på toaletter och brist på ställen att sköta sin hygien gör att människor dör i diarré, kolera och andra sjukdomar. Om det offentliga avloppssystemet byggs ut skulle 326 000 dödsfall bland barn kunna minskas, enligt rapporten.