Den som betalat in den högre avgiften från 1 juli kan dock få tillbaka summan retroaktivt, lovar Kommunals a-kassa. Grundavgiften ligger idag på 96 kronor per månad.
Ansökan gäller för medlemmar som får sjukpenning, rehabiliteringsersättning, aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning.
Blankett finns på Kommunals hemsida eller skickas från avdelningen.