Före affären var Ulfab den största privata ambulansentreprenören i Sverige med uppdrag i Stor-Göteborg inklusive skärgården, Östergötland, Dalsland, Lerum och Ulricehamn.
Ulfab har i sin verksamhet jämte ambulans också sjöambulans och flygambulans.

Falck finns både i Danmark och Sverige och bedriver ambulansverksamhet i Stockholm, Skåne och på Gotland. Båda företagen har dessutom var sin mindre ambulansenhet i Finland. Tillsammans bildar Ulfab och Falck en organisation som omsätter drygt 750 mkr och sysselsätter närmare 1000 personer i Sverige.
– Köpet av Ulfabgruppen är ett led i Falcks fortsatta internationella expansion. Vi stärker nu vår existerande position i Sverige och Finland inom ambulansdrift och sjukvård, säger Falcks koncernchef, Allan Sögaard Larsen.

– Det har funnits missnöje bland de anställda i Danmark med hur Falck fungerat. Nu tar ledningen för Ulfab över, säger Ulf Lindskog på Falck.
– Vi har inga planer på att rationalisera annat än att byta ledning, säger Lindskog.
– Så länge det inte innebär något negativt för våra medlemmar, så har vi inget att invända, säger Eva Fornefors, Kommunal Östergötland.
– Att de byter ledning ser vi bara som positivt, säger hon.