– Huvudmannaskapsändringen berör alltså inte resten av LSS-lagstiftningen, utan bara personlig assistans, säger han till tidningen Föräldrakraft.

Kenneth Johansson
Kenneth Johansson, riksdagsledamot (c)

Det har också läckt ut från utredningen, som ännu inte kommit med sitt slutförslag, att besparingar kommer att göras.
Vänsterpartiets ledamot i kommittén Mona-Lisa Norrman förklarar i en intervju med Independent Living Institutes (ILI) nyhetsbrev att minst 3,3 miljarder kronor per år ska sparas enligt förslaget.
Besparingarna ska främst göras på en sänkning av assistanstimmarna.

I dag ligger den genomsnittliga tiden på 106 timmar per vecka och assistansberättigad. Målet är att sänka det till 100 timmar per vecka genom att Försäkringskassan ska få nya riktlinjer och använda samma bedömningsmetod i hela landet.
Kommittén kommer, enligt Norrman, också att föreslå att en 65-årsgräns införs på nytt i LSS för dem som får en insats beviljad för första gången. Stöd som är beviljat före 65-årsdagen ska inte beröras.

En nyhet är också att de som i dag har assistans under 20 timmar per vecka i stället för personlig assistans ska få något som kallas personlig service med boendestöd.
– Den är maximerad till 40 timmar/vecka, i övrigt ligger den nära hemtjänsten. Men eftersom det är en LSS-insats så tillförs en rättighetsaspekt till insatsen. Den nya insatsen fyller en lucka som finns mellan assistans och hemtjänst idag, säger Mona-Lisa Norrman till ILI.

Däremot försvinner förslaget att minst 85 procent av assistansersättningen ska gå till lönekostnader, som fanns med i kommitténs delbetänkande.
I stället vill kommittén att assistansanordnarna ska redovisa till Försäkringskassan vad de använder pengarna till, som ett annat sätt att förhindra oskäliga vinster.

LSS-kommittén kommer med sitt slutbetänkande den 29 augusti.