Fallolyckor med lårbensbrott. Medicin som inte delats ut. Anhöriga riktar skarp kritik mot vårdbolaget Attendo Care som driver Vintertullens äldreboende på Söder i Stockholm.

Anhöriga har vid ett flertal tillfällen påpekat bristerna till stadsdelsförvaltningen och befarar nu ännu fler fallolyckor, om det inte blir mer personal och bättre tillsyn. En bidragande orsak anser de vara personalbrist, skriver de i en anmälan till förvaltningen. De anser att Attendo inte uppfyller sina åtaganden. Inte heller stadsförvaltningen.

Birgitta Henriksson
Birgitta Henriksson är Kommunals arbetsplatsombud.
Foto: Anders Lindh 

Även Kommunals arbetsplatsombud har reagerat och lämnat en begäran till arbetsgivaren om att åtgärda arbetsmiljön.
– Organisationen fungerar inte. I maj omplacerades en del av personalen. Under sommaren blev det jättestruligt och ostrukturerat med många timanställda, berättar arbetsplatsombudet Birgitta Henrisson.
Hon jobbar själv natt men med de nedskärningar som görs är det på dagen som det blir för få anställda, anser hon.
– Det går inte att upprätthålla kvalitén, säger hon.

Kommunalarbetaren har
tidigare skrivit om hur Attendo Care vann kontraktet på Vintertullen genom att vara tolv miljoner kronor billigare. I anbudet angavs 27 färre tjänster.
Eva-Britt Skaldeman har sin gamla mamma på Vintertullen.
– Situationen är väldigt svår, berättar hon.
– Personal tvingas utföra en rad arbetsuppgifter fastän de är underbemannade, säger hon och undrar om man får utföra lyft ensam.
Hon berättar om ett antal allvarliga fallskador och även om en man som tog livet av sig. Med bröllopsfotot i famnen hoppade han från femte våningen.
– Då var det bara två personal på 42 boende på natten.
När anhöriga kallade till akut krismöte och satte upp lappar på äldreboendet revs de ner.
– Får man göra det, undrar Eva-Britt Skaldeman.

Ett nytt schema kommer nu att tas i bruk som innebär nedskärningar.
Birgitta Henriksson, Kommunals arbetsplatsombud, berättar att på hennes avdelning var de förut tre på morgonen och två på kvällen, nu kommer de bara att vara två på morgonen med dålig överlappning. Det blir tillfällen där vårdbiträdena/undersköterskorna är ensamma. Hon påpekar att för de boendes och de anställdas säkerhet ska man vara två från personalen vid lyft, men att det ibland fuskas med detta på grund av tajta scheman.
– På servicehuset skulle det dessutom behövas en till anställd på natten.

Första april tog Attendo över. Else-Marie Bjellqvist (s), ledamot i stadsdelsnämden var med på en anhörigträff i maj.
– På mötet kom det fram att man tagit bort smörgås till soppan och efterrätten till middagen, säger hon.
Hennes parti krävde en ny upphandling i samband med att Attendo vann 2007.
Margareta Björk (m) är ordförande i stadsdelsnämnden:
– Ni är väldigt väl underrättade på Kommunalarbetaren har jag förstått. Vi har ett avtal och det ska följas.
Om det inte följs?
– Då ställer vi krav att det ska genomföras. Idag har förvaltningen träffat Attendo. Attendo övertog första april, det kan ta ett tag innan skutan går åt rätt håll. Attendo hade inte lägsta anbudet, men det är väldigt tydligt från vårt håll: Avtalet ska hållas. De anhörigas oro ska tas på allvar.

Vintertullens vård- och omsorgsboende togs över av Care Partner år 2001, som senare blev Aleris.
I slutet av förra året vann Attendos bud. Attendo lovade att bara ”bara” minska med 27 heltidsanställda och var 12 miljoner billigare. Aleris anbud var lite högre men det bolaget skulle minska med 31 heltidsanställda.
Carema hade tänkt
sköta Vintertullen för drygt 14 miljoner lägre pris än Aleris och minska bemanningen med 48 årsanställda. Cosmo slog dock rekord med en bemanning på 58 färre heltidstjänster.