– Vi började med en lätt fråga, säger Erland Olausson, en av sju i LO:s avtalsdelegation.
Förhandlingarna inleddes med att Svenskt Näringsliv överlämnade ett förslag till regler för tvisteförhandlingar. Arbetsgivarna vill tydliggöra och förenkla reglerna, enligt Jan-Peter Duker, vice vd i Svenskt Näringsliv. Han vill inte gå in i detalj på förslaget.
– I dag finns detta reglerat på lite olika håll. En del i avtal och en del i lag. Och det finns sådant i lagen som är dispositivt (ej tvingande lagregel som parterna kan förändra i avtal). Det här är ett försök att få det mer strömlinjeformat, säger Jan-Peter Duker.
LO ska nu analysera förslaget och innan dess vill Erland Olauson inte säga något om de fackliga reaktionerna.

När parterna kan tänkas komma in på mer kontroversiella frågor som strejkregler, anställningstrygghet och rehabiliteringsansvar kan varken Erland Olauson eller Jan-Peter Duker svara på. Men tanken är att förhandlingarna inte ska ta alltför lång tid.
– Vi har sagt att vi ska hålla på under hösten och vara färdiga någon gång fram till jul. Om det sen håller, det vet vi inte, säger Jan-Peter Duker.

Parterna träffas på nytt i början av september.
Det som i dag styr spelreglerna på svensk arbetsmarknad är det så kallade Saltsjöbadsavtalet från 1938.