Peter Allebeck– Vi har en bättre sjukvård. Det gör i sin tur att äldre kan vara mer rörliga och socialt aktiva, vilket också förbättrar hälsan.

Vad innebär det för folk som arbetar inom vården?
– De som behöver vård är äldre än tidigare, och har flera olika sjukdomar samtidigt. Därför behövs mer vård, och en bra organisation för att äldre ska få den hjälp de behöver.

Socioekonomiska faktorer har stor betydelse. Vad betyder det?
– De som har bättre ekonomi är mer förberedda då de behöver vård. De har också resurser i form av vänner och bekanta som de kan få hjälp av. Den stora gruppen pensionärer har fått en bättre ekonomi. Samtidigt är det en liten grupp äldre människor som är svårt fattiga. Främst ensamstående kvinnor som enbart har folkpension.

Vad är det viktigaste för dig inför din egen ålderdom?
– Att få bra vård på nära håll. Sjukhusvården kommer nog att fungera. Jag är mer orolig för att inte få ett omhändertagande i det lilla. Att få hjälp i hemmet när jag har svårt för att röra mig. Alla kommuner kan inte upprätthålla det.