I en röst som inte har sin egen förmåga
kan de ord som är viktiga
gå förlorade
fjärilen är borta
Men vingarnas slag är de som ger
budskapet
dess otroliga kraft
citrondoften far sin väg för frihet