För den borgerliga majoriteten i Staffanstorp var den personliga assistansen den sista pusselbiten i privatiseringen av hela LSS-verksamheten.
Från och med den 1 september går det inte längre att välja kommunen för de brukare som har rätt till personlig assistans. Assistansföretaget Assistansia tar över brukare och personal.
– Personalen finns ju kvar och det är det som ger trygghet åt brukarna, vem som sen är huvudman är helt ovidkommande, säger socialnämndens ordförande i Staffanstorp Stefan Möller (m).
Enligt lagen har ju kommunen grundansvaret för personlig assistans. Vad händer om företaget går i konkurs?
– Då får vi se om det finns kapacitet hos de andra assistansföretagen, om de kan ta över brukarna.
Sammanlagt berörs cirka 30 assistenter, enligt Stefan Möller.

Även på Gotland stundar privatisering av personlig assistans, i Visbyområdet och endast för vuxna brukare. Kommunals avdelningsordförande Anne Lindelöf är mycket kritisk.
– Det här är ett område där det redan finns en massa privata utförare. Det känns som en gråzon om det verkligen är rimligt att all assistans ska vara privat. Ansvaret ligger ändå kvar på kommunen, säger hon.
Anbudstiden går ut i dagarna och det är ännu oklart vilket eller vilka bolag som får uppdraget att sköta den assistans som kommunen i dag utför. Vid årsskiftet är det tänkt att övergången ska ske. När beslutet togs i kommunen förra året var det upprörda känslor på Gotland.
– Både brukare och personal har mått dåligt. Nu känner många uppgivenhet. Beslutet är ju taget och går inte att riva upp, säger Anne Lindelöf.
Även i Härnösand och Solna finns liknande planer. Fast i Solna är tanken att kommunen ska få lägga ett ”egen regi-anbud” på den personliga assistansen.

Kommunals inställning är att om bara upphandlingarna går rätt till så finns det inga principiella invändningar. Fast kommunal personlig assistans bör finnas kvar, som ett av flera alternativ, säger Oscar Ernerot, ordförande i Kommunals branschråd för personliga assistenter (branschrådet Funktionsnedsättning).
– Det ideala är om det finns en blandning av utförare: kommunalt, kooperativ och privata företag. Jag kan inte se att det skulle bli någon större vinst att ta bort den kommunala personliga assistansen, säger han.