Kommunals trafiksektion har begärt lokal tvisteförhandling. Ersättningen som inte Swebus vill ge handlar om tre minuter per dag per bussförare.
Hans Båmstedt säger att varje minut blir allt mer viktig.
– För en enskild individ kan tre minuter inte tyckas vara något, men omfattar den 5 500 medarbetare innebär tre minuter per dag ändå en del pengar. Swebus uppfattning är att arbetstiden börjar när man har bytt om och står med kassan i hand.

Han är ändå förvånad över att frågan drivs till sin spets i Umeå.
– Vi försöker ha en bra dialog och se till helheten.
BuA, arbetsgivarnas organisation, tycker som Swebus gör, men Kommunal verkar ha en annan uppfattning.