Den som hjälpte henne var Conny Sandström, facklig företrädare för Kommunal på Örebro kommun. Han hjälpte också en kollega till Carina ett år tidigare – som hade över 60 000 kronor i outbetald övertid – och fick då en KA-tårta från Kommunalarbetaren som tack.
Nu har han alltså gjort det igen. Precis som förra gången var det tack vare att ämnet blev omskrivet i tidningen.

Carina Johansson
Carina Johansson är trots allt nöjd med de 111 000 kronorna.
Foto: Lasse O Persson

Ett problem var att Carina inte hade sparat några anteckningar från de fyra år hon arbetat inom yrket. Men det hindrade inte Conny.
Han krävde att kommunens lönekontor skulle ta fram alla uppgifter om hennes faktiska arbetstid.
– De fick rota i källararkiven ett bra tag, men till slut fann man uppgifterna. Det blev totalt 111 000 kronor som Carina gått miste om.
– Jag tror för min del att det borde ha varit mer. Cirka 150 000 har jag gått miste om, men det klart jag är nöjd med det jag fått, säger Carina.

– Örebro kommun påstod att ”timanställda” inte hade rätt till övertidsersättning. De kände inte till att de sedan 1998 har samma rättigheter som alla andra inom avtalsområdet, säger Conny Sandström.
– Jag tror att det är många som har pengar att fordra. Det är för sorgligt att många arbetsgivare inte känner till vilka rättigheter de anställda har!

Övertidsersättning för assistenter

Arbete på tid utöver de fastställda timmarna kan kompenseras i kontanter eller efter särskild överenskommelse mellan arbetsgivare och assistent.
För kommunanställda assistenter som jobbar på timme gäller max 165 timmar per månad. All tid över det räknas som övertid.

ur avtalet mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal