Hjärtat det bultar så hårt, så hårt, något jag inte förstår är varför det ska vara så svårt.
Att säga till någon ”Jag gillar dig!” för alla känner likadant man är rädd för ett nej.
Men om nejet förvandlas och blir till ett ja’ så blir personen ifråga så väldigt, väldigt gla’!