Helena Markstedt– Jag hoppas att Sverige blir det land som köper mest varor per konsument. Vi har ökat jättemycket, men tittar man på storleken på marknaden ligger vi fortfarande efter. Vi behöver se till att det finns fler produkter att välja emellan. Jag vill pressa svenska företag att ta in rättvisemärkta produkter, idag köper Schweiz och Storbritannien mest, de har mellan 2000 och 3000 produkter. Sverige har 450 produkter idag, men det ökar snabbt.

Hur många svenskar känner till Rättvisemärkt idag?
– 76 procent i våra undersökningar uppger att de känner till Rättvisemärkt.

Varför tycker du att man ska handla rättvisemärkta varor?
– För att förbättra levnadsvillkoren och för att vara säker på att de produkter man köper inte är tillverkade under orättvisa förhållanden med usla löner och utan några rättigheter.

Men gör det verkligen nån skillnad?
– Det gör skillnad! Vi är den enda märkning som garanterar att ett minimipris betalas och det gör att odlaren och de anställda får en mycket större långsiktighet i produktionen. Även om världsmarknadspriset sjunker har de ett garanterat minimipris och kan betala ut löner. Och sen betalar vi också ut en premie som går till lokalsamhället, till skolbyggen, sjukhus, till att bygga brunnar. Det är upp till de själva att bestämma, vilket gör att det är demokratifrämjande också.

Kan fackföreningsrörelsen och Rättvisemärkt samarbeta mer?
– Vi samarbetar redan mycket. Det var fackföreningsrörelsen som var drivkraften bakom att Rättvisemärkt startades. Men jag tror att vi kan göra mera för att fackförbundens medlemmar blir lite ambassadörer och vet var man kan hitta produkter nånstans och har information om Rättvisemärkt, sprider budskapet.

Hur ska det gå till, konkret?
– Att informera i fackförbundspressen och att man bjuder in oss på kurser, till exempel.

Finns det inget problem med alla märkningar? Det är svanar och nyckelhål och allt vad det är?
– Nej. Jag tycker att konsumenten ska få så mycket information som möjligt om de produkter de köper. Däremot är det viktigt att man vet att man kan lita på märkningarna, att de håller en hög kvalité. Och där kan jag bara svara för Rättvisemärkt, vi har ett väldigt starkt kontrollorgan. Det är inte vi från Sverige som åker ut och kontrollerar, utan det finns ett fristående internationellt kontrollorgan. Trovärdigheten är jätteviktig. Från Rättvisemärkt kan jag garantera att vi håller det vi lovar.

Har du nån egen favoritvara bland Rättvisemärkts produkter?
– Det är fotbollarna! Eftersom jag själv är fotbollsspelare tycker jag det är helt lysande. På Gothia Cup till exempel hade man bara rättvisemärkta bollar.