Problemet är att alla fordon inte ryms i vagnhallen, tre räddningsfordon måste stå utomhus, något som betyder avsevärda fördröjningar vid larmen.
Nu vill tekniska nämnden i Skellefteå tidigarelägga en utbyggnad av brandstationen.