Två ansikten vi kan se
två ansikten som kan älska
man kvinna
man till man
kvinna med kvinna
i gensamm form
samma kärlek
vem kan döma
kärleken vill bara finnas
min citronfjäril har inga problem
och flyger dit kärleken finns.