Mikael Köhler är kritisk till att Arbetsmiljöverkets granskning är gjord i fjol och föreläggandet kommer först nu.
– Sedan dess har vi byggt om hela kliniken och i det ligger också att vi kommer att få fler vårdplatsser. Vi har anställt fler doktorer och dessutom har kommunerna blivit bättre på att ta hem färdigbehandlade patienter. Jag tror att vi kommer slippa betala vitet.

Han säger att
en orsak till att det har blivit sådana problem är en total datorisering av klinikens verksamhet.
– Det har varit otroligt ansträngande.