VÅRA ÖGON KAN TINDRA
VÅRA LÄPPAR KAN
LE
MEN
SORGEN I VÅRA HJÄRTAN KAN INGEN
SE!