Tomheten,
tankens måttstock
av din frånvaro.
Närheten,
minnets guldgruva
av dina beröringar.
Helheten,
totalt levande
i dej
med dej
för dej.